Advies

Bent u eigenaar, verhuurder of gebruiker van een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Maar kent u alle wettelijke regels over brandveiligheid? En bent u op de hoogte van eventuele bedrijfsrisico’s?

Komen uw werknemers veilig weg bij brand?

Onafhankelijk advies
Het risico op brand wordt vaak onderschat. BrandveiligNL adviseert bedrijven over brandveiligheid. Uw pand optimaal beveiligen tegen brand? Wij hebben complete oplossingen in huis.

Iedere organisatie brandveilig
BrandveiligNL heeft kantoren in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Rotterdam en Emmen. Het maakt niet uit waar u gevestigd bent. Wij zorgen voor landelijke brandveiligheid.

Twijfelt u aan de brandveiligheid van uw pand? Laat u adviseren door één van onze specialisten!

Brandveiligheid

Escape Room brandscan

Met de ernstige nieuwsberichten op het netvlies van 5 omgekomen meisjes in Noord Polen willen wij ons steentje bijdragen aan een (brand)veiligere Escape Room in Nederland. Uit onderzoek blijkt (bron: AD) dat sinds de opening van de eerste Nederlandse Escape Room in 2013 er inmiddels 764 kamers op 399 locaties in .....

Lees meer
vergunningen aanvragen

Vergunningen

Maakt u gebruik van een gebouw dat personen dagverblijf of onderdak biedt? Om een gebouw brandveilig te gebruiken heeft u in bepaalde situaties toestemming nodig. Soms heeft u aan een gebruiksmelding genoeg, maar het kan ook zijn dat u omgevingsvergunningen Brandveilig Gebruik of Activiteit Bouwen nodig heeft. BrandveiligNL helpt bij het .....

Lees meer

Bouwbesluit check

Bij bouwen of verbouwen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Bouwbesluit 2012 De overheid heeft in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan deze voorschriften. Het .....

Lees meer

Keuringen

U hoopt er nooit mee te maken hebben, brand in uw gebouw. Tijdens brand moet u op alles voorbereid zijn. Daarom zijn keuringen een belangrijk onderdeel voor de brandveiligheid binnen uw organisatie. Wij voeren keuringen uit voor onder andere Brandmeldsystemen Blussystemen Blustoestellen Brandslanghaspels Droge blusleidingen Brandmeldinstallaties Ontruimingsinstallaties Noodverlichting Vluchtsignalering Vakkundig .....

Lees meer
Gebruiksmelding brandveiligheid

Inspecties

Bent u eigenaar of huurder van een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. Bij brand wilt u natuurlijk dat iedereen snel in veiligheid is en dat schade beperkt blijft. Zeker van brandveiligheid Om voor brandveiligheid te zorgen, laat u een gecertificeerd brandblussysteem aanleggen en zorgt .....

Lees meer

Risicoanalyse

Dagelijks worden bedrijven getroffen door brand. Met een risicoanalyse brandveiligheid worden brandrisico’s in kaart gebracht. Ook geeft deze analyse inzicht in maatregelen die genomen kunnen worden om risico’s tot een acceptabel niveau te brengen. Mogelijke maatregelen na een risicoanalyse zijn Preventie: het voorkomen of verkleinen van brandschade Detectie: het detecteren .....

Lees meer

Quick Scans brandveiligheid

De gratis Quick Scan Brandveiligheid geeft overzichtelijk aan hoe het gesteld is met de brandveiligheid van uw gebouw. Daar waar tekortkomingen worden geconstateerd, worden duidelijke oplossingen aangedragen. De Quick Scan Brandveiligheid beoordeelt onder andere bedrijfshulpverlening (BHV) risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) bedrijfshulpverlening (BHV) ontruimingsplattegronden automatische brandblusinstallatie oorzaken brand Wilt u een .....

Lees meer

Brandpreventie

Brand en rookvorming in uw bedrijfspand. Een levensgevaarlijke situatie voor u en uw medewerkers. Daarom moet u brandgevaarlijke situaties voorkomen. Bij brand moet u de ontwikkeling en uitbreiding van vuur en rook beperken. Maatregelen brandpreventie Met goede brandpreventie vermindert u het risico op brand en het verspreiden hiervan. Met brandpreventie .....

Lees meer

NEN brandveiligheidstoetsingen

Heeft u nieuwbouwplannen of een verbouwing? Dan moet u aan de minimale brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 voldoen. Met een brandveiligheidstoets worden eventuele knelpunten snel inzichtelijk. Vertraging van de omgevingsvergunning voorkomen? Wij zorgen voor vakkundige rapportages en passende oplossingen.  Vakkundig advies Laat u vakkundig adviseren over brandveiligheidstoetsingen. Wij toetsen uw brandveiligheid .....

Lees meer

Toezichtarrangementen

Een toezichtarrangement is een verklarende indeling en werkwijze van toezicht en handhaving op een afgebakend terrein.   Volgens de NEN 6060 bent u verplicht een toezichtarrangement aan te gaan en moet aanwezige vuurlast regelmatig gecontroleerd worden   NEN6060 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Norm 6060 is de methode om vuurbelasting te .....

Lees meer

Gevaarlijke Stoffen

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen (PGS) kan bijzonder lastig zijn. Door continue veranderingen in wet- en regelgeving, werkpleksituaties en productsamenstellingen kan een goed stoffenmanagement veel tijd kosten. Maar u wilt natuurlijk wel voorkomen dat werknemers blootstaan aan de gevaren van gevaarlijke stoffen. Arbowet Volgens de Arbowet is de .....

Lees meer
Gebruiksmelding brandveiligheid

Gebruiksmelding

Als u een gebouw of bouwwerk beheert of u bent van plan er een op te richten, moet u aantal maatregelen nemen. Voor sommige gebouwen waarin groepen verblijven, is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van bouwwerken nodig. In dit soort gebouwen is het risico bij brand extra groot. Voor veel gebouwen is .....

Lees meer

Ontruimingsplattegronden NEN 1414

Een ontruimingsplattegrond is een plattegrond waarop vluchtroutes staan. Deze routes moeten gebruikt worden in noodsituaties zoals bij brand. Ook staat op een ontruimingsplattegrond vermeld waar blusmiddelen hangen, waar EHBO – middelen zijn en de verzamelplaats bij ontruimingen. Brandveiligheid In het kader van de brandveiligheid moeten ontruimingsplattegronden in elk type gebouw .....

Lees meer

Sprinkler / watermist / gasblusinstallatie

Brandblusinstallaties zijn een belangrijk onderdeel voor de brandveiligheid in gebouwen. Brandblusinstallaties detecteren, signaleren en blussen brand zodat schade beperkt wordt.   Wij nemen uw brandzorgen weg BrandveiligNL adviseert bij het ontwerp en onderhoud van blusinstallaties. Wij installeren, certificeren, ontwerpen en zorgen voor het onderhoud. Voor het opstellen van het Programma .....

Lees meer

Ontruimingsalarminstallatie (OAI)

Een ontruimingsinstallatie alarmeert aanwezige mensen in een gebouw, zodat zij tijdig kunnen vluchten bij brand. Verplicht bij brandmeldinstallaties Heeft u een brandmeldinstallatie verplicht gesteld in uw organisatie? Dan bent u automatisch verplicht om een ontruimingsinstallatie te hebben. Installaties moeten volgens de norm geïnstalleerd en onderhouden worden. Zo bent u zeker dat .....

Lees meer

Brandmeldinstallaties (BMI)

Brand kan veel schade veroorzaken. Hoe sneller een brand opgemerkt wordt, hoe beter. Een brandmeldinstallatie signaleert en lokaliseert vroegtijdig brand. Brandmeldinstallaties zorgen ervoor dat iedereen tijdig het gebouw kan verlaten.   Eisen brandmeldinstallaties Het Bouwbesluit eist dat brandmeldinstallaties voldoen aan de NEN 2535 norm. Deze norm schrijft het ontwerp en .....

Lees meer

Noodverlichting

Is er brand, rookontwikkeling of stroomuitval in een gebouw? Dan zal dit bij omstanders slecht zicht veroorzaken. Noodverlichting voorkomt paniek en zorgt voor een goede oriëntatie.   Met goed licht in nood kan iedereen veilig het gebouw verlaten    Noodverlichting NEN 6088 norm De Arbowet verplicht eigenaren, verhuurders en/of werkgevers .....

Lees meer

Vluchtsignalering

Bij brand, rookontwikkeling of stroomuitval zijn herkenbare vluchtroutes onmisbaar. In noodsituaties zorgt vluchtsignalering aanwezigen bij de oriëntatie zodat ze veilig het gebouw kunnen verlaten.   Een veilig gevoel in noodsituaties dankzij vluchtsignalering   Vluchtsignalering NEN 6088 norm De Arbowet verplicht eigenaren, verhuurders en/of werkgevers op iedere werkplek noodverlichting en vluchtsignalering .....

Lees meer

Beheer brandveiligheid

Uw bedrijf brandveilig houden is net zo belangrijk als het eenmalig brandveilig maken. U houdt dit in stand door brandveiligheid goed te beheren.   Wij denken mee met onze opdrachtgevers    Beheer & inventarisatie Via een stappenplan kunt u eenvoudig de inventarisatie en het beheer van brandveiligheid uitvoeren. Dit stappenplan .....

Lees meer

Ontruimingsplan NEN8112

Wie heeft de leiding bij calamiteiten? Wie zet de ontruiming in en wie onderhoudt contact met hulpdiensten? Een BHV- ontruimingsplan zorgt voor duidelijkheid.   Wie ontruimt uw gebouw bij calamiteiten?   Opstellen ontruimingsplan Iedere onderneming hoort één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in dienst te hebben. In een ontruimingsplan staan de .....

Lees meer

Beheerderstaken brandmeldinstallatie

Als gebruiker of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie. Hier valt het jaarlijkse onderhoud, de maandelijkse en de 4- en 8- maandelijkse beheerderstaken onder. Deze verplichte controles zijn volgens de NEN 2654-1 norm.   Certificering brandmeldinstallatie Uw certificering van de brandmeldinstallatie wilt u natuurlijk niet kwijtraken. .....

Lees meer

Brandscan NPR 6059

Zijn bezoekers en medewerkers veilig in uw gebouw? U staat er misschien niet iedere dag bij stil, maar wilt hier wel zeker van zijn. Een brandscan geeft zekerheid.   Vrijblijvende QuickScan Bent u verantwoordelijk voor het gebouw? Dan heeft u te maken met verschillende wetten en regels over veiligheid. Met een .....

Lees meer

Bedrijfsnoodplan

Goed voorbereide hulpverlening vermindert risico’s op schade en letsel. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en omgeving zeker.   Een veilige omgeving dankzij een bedrijfsnoodplan op maat   Bedrijfsnoodplan Een bedrijfsnoodplan is wettelijk verplicht. Bij een bedrijfsnoodplan wordt er gekeken naar het gebouw, de werkomstandigheden en de .....

Lees meer

Vluchtplattegronden

Een vluchtplattegrond zorgt ervoor dat medewerkers veilig wegkomen bij calamiteiten. Ook staan hier de locaties van blusmiddelen op. Hulpdiensten, zoals de brandweer, gebruiken altijd een exemplaar van deze plattegrond. Het is daarom belangrijk dat deze plattegrond aan alle eisen voldoet.   Uw medewerkers veiligheid bieden bij calamiteiten? Laat ons uw vluchtplattegrond maken .....

Lees meer

Bouwplantoetsing

Heeft u bouwplannen? Dan heeft u te maken met de regels van het Bouwbesluit. Zo moet uw bouwplan voldoen aan bouwkundige en constructieve aspecten. Ook moet u rekening houden met brandveiligheidsinstallaties voor in het nieuwe gebouw.   Loopt u vast met uw bouwplan? Besteed de bouwplantoetsing aan BrandveiligNL uit   .....

Lees meer

Vuurlastberekening

Een nachtmerrie voor iedere ondernemer. Brand in uw bedrijfspand. Hoe ontwikkelt zo’n brand zich? Welke route volgen de vlammen? Wat zijn de kwetsbare punten?   Kent u de brandrisico’s in uw bedrijfspand?   Inzicht door vuurlastbereking Een vuurlastberekening inventariseert de brandveiligheid van uw bedrijfspand. Wij stellen een duidelijk rapport en .....

Lees meer
Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik

Omgevingsvergunningen

Om een gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u zich houden aan Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u aan een gebruiksmelding genoeg. Bij bepaalde risicosituaties heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk. Voorheen werd deze vergunning ook wel gebruiksvergunning genoemd.  Wanneer een omgevingsvergunning .....

Lees meer

Ontruimingssimulatie

Wilt u zeker zijn van een vlekkeloze ontruiming? Dan moet de capaciteit van opvang en de doorstroom goed berekend zijn.   Softwarepakket BrandveiligNL Het nieuwe softwarepakket van BrandveiligNL laat ontruimingen van gebouwen zien. Wij brengen het verloop van evacuaties nauwkeurig in beeld. Onze software houdt rekening met aantreden van trappen .....

Lees meer

Tekenwerk

Goed doordachte en nauwkeurige tekenwerken zijn de basis voor een vlotte realisatie van projecten. BrandveiligNL zorgt voor technisch tekenwerk voor haar opdrachtgevers.   Tekenwerk met Nederlandse kwaliteitscontrole Wij hebben veel ervaring met het digitaliseren en vectoriseren van archieftekeningen. Per week verwerken we grote hoeveelheden tekeningen. Denk aan bouwkundige tekeningen of tekeningen .....

Lees meer
Brandoverslagberekeningen door BrandveiligNL

Brandoverslagberekeningen

Brandoverslagberekeningen zijn een belangrijk onderdeel voor de brandveiligheid in gebouwen. Deze berekeningen zijn nodig om de brandoverslag in kaart te brengen. Met brandoverslag bedoelen we de doorslag van brand via inwendige scheidingsconstructies. Maar ook gaat het hier om de overslag via de buitenlucht. Deze overslag kan zowel verticaal als horizontaal plaatsvinden.   .....

Lees meer