Trainingen

Gevaarlijke situaties op het werk waarbij werknemers of omstanders letsel oplopen. U moet er niet aan denken natuurlijk. Met bedrijfshulpverlening kunt u letsel voorkomen.

 

Een veilige werkomgeving voorkomt slachtoffers

 

Trainen op bekend terrein
BrandveiligNL geeft trainingen op eigen locatie. Dit is namelijk precies de plek waar hulpverleners bij calamiteiten in actie komen. Ook hebben wij geleerd dat op eigen terrein opgedane kennis beter blijft hangen. Is dit op uw locatie niet mogelijk? Dan kijken we uiteraard uit naar andere mogelijkheden.

 

Iedere bedrijfshulpverlener goed getraind 
BrandveiligNL heeft kantoren in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Rotterdam en Emmen. Het maakt niet uit waar u gevestigd bent. Wij verzorgen trainingen in het hele land.

Meer informatie over onze trainingen? Laat het ons weten. Onze adviseurs staan voor u klaar!

 

Areawacht BrandveiligNL

Areawacht opleiding

In collegiale samenwerking met Arbode hebben wij de erkende opleiding tot areawacht ontwikkeld. De opleiding heeft als doel kandidaten op te leiden tot een operationeel in te zetten areawacht. De areawacht zorgt voor de algemene veiligheid binnen een bepaald gebied tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij o.a. projecten, shutdowns en turnarounds. De .....

Lees meer

Brandwerende doorvoeringen

 Cursus brandwerende doorvoeringen Bij het doorkruisen van brandscheidingen en/of brandwerende constructies moeten de gaten brand- en rookwerend worden gedicht. Helaas gaat dit nogal eens fout. De brandweer is in samenwerking met Bouw en Woningtoezicht verantwoordelijk voor het controleren en keuren van brandwerende constructies. Zij treffen in de praktijk nogal eens .....

Lees meer

Industrieel brandwacht

Het opleiden tot Rijksgediplomeerd Brandwacht is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder stage te lopen bij een brandweerkorps. Helaas neemt het aantal vrijwilligers bij de brandweer af en daarmee ook het aantal Brandwachten. Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan brandwachten die toezicht houden op werkzaamheden in de industrie. Daarom is .....

Lees meer

BBMI

Organisaties die een brandmeld- en ontruimingsinstallatie hebben, moeten voor een opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) zorgen. Een beheerder brandmeldinstallatie is eerste aanspreekpunt voor de brandweer en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van installaties om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen. Tijdens de cursus BBMI staan de bediening, de .....

Lees meer

NEN Masterclass

In deze masterclass leren deelnemers zelfstandig een vuurlastberekening maken conform NEN 6060. Ook leren deelnemers gelijkwaardigheidsonderbouwing te maken conform NEN 6079. Inhoud In deze cursus worden de volgende onderdelen behandeld Wanneer NEN 6060 wordt toegepast Toepassingsgebied Maatregel-pakketten zijn Hoe worden de verschillende vuurbelastingen berekend Wanneer NEN 6079 wordt toegepast Verstekwaarden die .....

Lees meer

BHV

Iedere werkgever is verplicht één of meerdere bedrijfshulpverleners te hebben. Bedrijfshulpverleners helpen werknemers en bezoekers in gevaarlijke situaties. Een bedrijfshulpverlener wordt bij ons opgeleid om Eerste hulp te verlenen Brand te bestrijden Te reanimeren met een automatische externe defibrillator (AED) Collega’s en bezoekers te evacueren Enthousiast over onze BHV – training? .....

Lees meer

Ploegleider

Een ploegleider is de leidinggevende binnen de BHV –  groep. Voor het uitvoeren van deze verantwoordelijke taak is jaarlijkse training en een geldig BHV – certificaat nodig.   Onze training Ploegleider bestaat onder andere uit Communicatieve vaardigheden voor het leidinggeven aan een BHV-groep Wet – en regelgeving Bedrijfshulpverlening in de .....

Lees meer

HBHV

Bent u bedrijfshulpverlener en wilt u een stap verder? Dan is de cursus Hoofd Bedrijfshulpverlening een goede keuze. In deze cursus wordt u voorbereid op taken en verantwoordelijkheden binnen de BHV -organisatie.   Waarom een HBHV – cursus? Bedrijven krijgen alleen een gebruiksvergunning als ze een bedrijfsnoodplan opstellen. Een ontruimingsplan maakt hier .....

Lees meer

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA)

Aannemers krijgen steeds vaker de vraag of ze wel VCA- gecertificeerd zijn. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers.   Voor wie is VCA bedoeld? Een VCA – certificatie is voor aannemers die een verhoogd risico lopen op het werk. Denk aan constructeurs, kraanmachinisten of medewerkers in .....

Lees meer

RI&E

De Arbowet verplicht ieder bedrijf een Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben (RI&E). Los van de wettelijke verplichting is het voor bedrijven ook efficiënter en veiliger werken. Wat houdt RI&E in? De RI&E laat zien welke punten van het arbobeleid beter kunnen. Werkt u veilig en zijn risico’s goed in .....

Lees meer

Preventiemedewerker

Werkgevers zijn verplicht preventietaken vorm te geven. Zij kunnen daar één of meerdere medewerkers voor aanwijzen.   Wat doet een preventiemedewerker? De preventiemedewerker is het aanspreekpunt voor collega’s die vragen hebben over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Preventiemedewerkers helpen collega’s werken volgens veiligheidsvoorschriften en geven zo nodig voorlichting en .....

Lees meer

Brandpreventisten

Zijn er in uw organisatie medewerkers die een beginnende brand kunnen bestrijden? En zijn ze bekend van de risico’s op brand? Brand ontstaat vaak door defecte apparatuur of verkeerd gebruik hiervan. Brandpreventie verkleint de kans op (grote) brand aanzienlijk.   In onze cursus Brandpreventist leren deelnemers meer over Algemene oorzaken .....

Lees meer