Detachering

Soms is extra mankracht nodig zoals toezichthouders, brandpreventiemedewerkers of BHV’ers.

Werk uit handen
Afdelingen van de brandweer of gemeente die verantwoordelijk zijn voor toezicht en handhaving, moeten werken volgens de bouwregels. Bij sommige ontwikkelingen, worden ze overstelpt met extra werk zoals bij

  • Een bedrijventerrein dat wordt uitgebreid
  • Woningbouwcorporaties of projectontwikkelaars die een nieuwbouwwijk met woningen en winkelvoorzieningen plannen
  • Een “versleten” sportcomplex dat wordt vervangen

Deskundig en niet te onderscheiden van collega’s

Korte of lange periode
Is er voor korte of lange tijd extra mankracht nodig? BrandveiligNL detacheert snel ervaren specialisten om capaciteitstekorten op te heffen. Onze mensen hebben nauwelijks inwerktijd nodig en werken namens de opdrachtgever.

BrandveiligNL detacheert specialisten als

Veiligheidskundigen

Steeds vaker willen bedrijven operationele leidinggevenden meer meegeven op het gebied van veiligheid. Het belang om gevaren te herkennen, risico’s in te schatten en passende maatregelen te nemen, wordt steeds groter. Heeft u een tekort aan werknemers die de organisatie ondersteunen in het veiligheidsbeleid? Dan kunt u via ons veiligheidsdeskundigen .....

Lees meer

Brandwachten

Een brandwacht is op meerdere manieren inzetbaar op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding. De werkzaamheden van een  brandwacht bestaan onder andere uit Toezicht houden op risicovolle objecten en projecten Uitvoeren van gasmetingen Adequaat handelen bij calamiteiten Bereikbaarheid van vluchtroutes controleren Levensreddende handelingen uitvoeren ongelukken Direct handelen in noodsituaties. Bij .....

Lees meer

Preventiemedewerkers

Werkgevers zijn verplicht preventietaken te regelen binnen de organisatie. Ze kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen. Preventiemedewerkers staan werkgevers bij in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ze zijn het aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Preventiemedewerkers ondersteunen .....

Lees meer

BHV'ers

Heeft u personeel in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Ook moet er altijd een BHV‘er binnen uw bedrijf aanwezig zijn. Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het begeleiden van een ontruiming en het verlenen van .....

Lees meer

Brandpreventisten

Brandpreventieafdelingen bij gemeenten en brandweer zijn vaak krap bezet. Dit veroorzaakt al snel overbelasting bij personeel bij toename van bouw- of verbouwactiviteiten of bij ziekte van medewerkers.   BrandveiligNL heeft bij dit soort situaties dé oplossing. Wij kunnen deskundige specialisten inzetten voor Bouwplantoetsing voor aanvragen bouwvergunningen Inspecties voor gebruiksvergunningen en .....

Lees meer

Toezichthouder

Tijdens het uitvoeren van bouwprojecten is het belangrijk dat het project gerealiseerd wordt binnen de afgesproken kosten en tijd. Dit mag uiteraard niet ten kosten gaan van de kwaliteit. Door bouwtoezicht van BrandveiligNL worden deze factoren voor u bewaakt.   BrandveiligNL detacheert specialisten met ervaring op het gebied van toezicht .....

Lees meer