Levering en Onderhoud

BrandveiligNL zorgt voor brandveiligheid op ieder gebied. Naast onze adviezen en trainingen, leveren en onderhouden wij veiligheidsmiddelen.

Onze servicemonteurs kunnen periodieke controles en jaarlijks onderhoud uitvoeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit volgens richtlijnen van fabrikanten en regelgevende instanties.

Iedere organisatie brandveilig

BrandveiligNL heeft kantoren in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Rotterdam en Emmen. Het maakt niet uit waar u gevestigd bent. Wij zorgen voor landelijke brandveiligheid.

Meer weten over brandveiligheid? Laat u adviseren door één van onze specialisten!

Brandwerende afdichtingen

Rook- en brandscheidingen zijn belangrijk om verspreiding van brand en giftige gassen te voorkomen. Door compartimentering wordt een brand beter beheersbaar.  Bij brand krijgen omstanders zo meer tijd en mogelijkheden om te vluchten uit een gebouw. De ontwikkeling van een brand wordt vertraagd doordat deze minder snel kan overslaan naar andere .....

Lees meer
Brandoverslagberekeningen door BrandveiligNL

Evacuatiemiddelen

In noodsituaties waarbij hulpbehoevende mensen geëvacueerd moeten worden, zijn de juiste evacuatiemiddelen van levensbelang. Door een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E) weet u hoe te handelen bij calamiteiten. Hiermee worden risico’s geminimaliseerd en weet iedereen waar die aan toe is in geval van nood. Wij hebben de volgende middelen om evacuaties .....

Lees meer

Sprinklerinstallaties

Een sprinklerinstallatie is een vaste brandblusinstallatie om een beginnende brand te detecteren, te signaleren, te beheersen en te blussen. De installatie maakt gebruik van sproeikoppen aan het dak of plafond die bij een bepaalde temperatuur water sproeien. Onderhoud Heeft u een sprinklerinstallatie? Dan wilt u natuurlijk zeker weten dat deze .....

Lees meer

Ontruiminginstallaties

Een ontruimingsinstallatie zorgt ervoor dat omstanders in een gebouw gealarmeerd worden bij calamiteiten. Door een sirene worden aanwezige mensen gewaarschuwd zodra er brand uitbreekt zodat ze tijdig kunnen vluchten. Verplicht bij brandmeldinstallaties Heeft u een brandmeldinstallatie verplicht gesteld in uw organisatie? Dan bent u automatisch verplicht om een ontruimingsinstallatie te hebben. Installaties .....

Lees meer

Brandmeldinstallaties

Snel afrekenen met brand? Brandmeldsystemen zorgen ervoor dat brand tijdig gesignaleerd wordt. Zo kan brandschade en letsel bij omstanders voorkomen worden. Onderhoud Brandmeldinstallatie Wordt uw brandmeldinstallatie maandelijks gecontroleerd? Wordt er een logboek bijgehouden? Misschien heeft de beheerder geen tijd om deze verplichte controles uit te voeren. Wilt u de brandveiligheid .....

Lees meer
blusmiddelen

Blusmiddelen

Als eigenaar of beheerder van een gebouw, bent u volgens het bouwbesluit verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Een beginnende bedrijfsbrand kan een compleet gebouw afbranden. Met goede basisvoorzieningen, zoals blusmiddelen, bespaart u een hoop narigheid.     Onderhoud blusmiddelen Bij brand in uw bedrijfspand, rekent u natuurlijk op betrouwbare blusmiddelen. Door jaarlijks onderhoud .....

Lees meer

Blusgasinstallatie

Blusgasinstallaties worden vaak toegepast in serverruimten ter bescherming van verschillende soorten machines. Blusgasinstallaties worden vooral toegepast in situaties waarbij water als blusstof minder geschikt is. Zoals bijvoorbeeld in computer- en opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen. Ook worden blusgasinstallaties gebruikt voor het beveiligen van objecten zoals gasturbines en schakelkasten Onderhoud Het onderhoud .....

Lees meer

Brandmeldsystemen

Snel afrekenen met brand? Brandmeldsystemen zorgen ervoor dat brand tijdig gesignaleerd wordt. Zo kan brandschade en letsel bij omstanders voorkomen worden.   Onderhoud Brandmeldinstallatie Wordt uw brandmeldinstallatie maandelijks gecontroleerd? Wordt er een logboek bijgehouden? Misschien heeft de beheerder geen tijd om deze verplichte controles uit te voeren. Wilt u de .....

Lees meer

Blussystemen

We staan liever niet stil bij brand en de gevolgen hiervan. Toch veroorzaakt brand jaarlijks veel slachtoffers en materiële schade. Een beginnende brand onder controle houden? Met de juiste blusmiddelen, geschikt voor de omgeving, is dit mogelijk.   Advies & Onderhoud BrandveiligNL is gespecialiseerd in het adviseren, ontwikkelen, installeren en .....

Lees meer

Blustoestellen

Een beginnende bedrijfsbrand kan uitslaan tot het compleet afbranden van een bedrijfspand. Met goede basisvoorzieningen, zoals brandslanghaspels en handbrandblustoestellen, kan dit gelukkig voorkomen worden.   Draagbare blussers Welk blusmiddel of brandblusser u het beste kan gebruiken, is afhankelijk van het materiaal dat in brand staat. Bij elk type materiaal is .....

Lees meer

Brandslanghaspels

Snel grote hoeveelheden water nodig bij een beginnende brand? Een brandslanghaspel is dan onmisbaar. Met een brandslanghaspel is het eenvoudig grote afstanden overbruggen.   Wij maken het verschil tussen minimale schade en totale verwoesting van gebouwen   Blusvoorziening Naast brandblussers die in gebouwen aanwezig zijn, is de brandslang een goede .....

Lees meer

Droge blusleidingen

Brand in een hoog of groot gebouw? De brandweer verliest vaak kostbare tijd aan het uitrollen en/of naar boven brengen van brandslangen. Met droge blusleidingen behoort dit tot verleden tijd.   Droge blusleidingen Droge blusleidingen bestaan meestal uit een verzinkte stalen pijp met voedings- en aansluitpunten. Deze brandveiligheidsinstallatie is vaak .....

Lees meer

Noodverlichting

Bij calamiteiten moet noodverlichting de vluchtweg aanduiden. Noodverlichting is net als gewoon licht aan onderhoud onderhevig. Sterker nog, u bent verplicht deze verlichting te onderhouden.   Periodieke onderhoudsplicht Het onderhoud van noodverlichting is meer dan alleen het vervangen van lampen. Soms zijn er verkeerde routes, verouderde pictogrammen of storingen in .....

Lees meer

Plattegronden

Een plattegrond van uw gebouw is een onderdeel van het ontruimingsplan. Bij calamiteiten moeten aanwezigen direct op de plattegrond zien waar ze zijn. Ook moet duidelijk vermeld staan waar de dichtstbijzijnde blusmiddelen en wat de vluchtmogelijkheden zijn.   Een duidelijke plattegrond voorkomt paniek in noodsituaties     Vluchtplattegrond BrandveiligNL  BrandveiligNL .....

Lees meer

Verbandmiddelen (BHV-verbanddozen)

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers. Naast brandveiligheid valt hier ook bedrijfshulpverlening onder.   BHV – koffer verplicht op werkvloer Een bedrijfshulpverlener moet altijd een BHV – koffer tot zijn beschikking hebben. Veel bedrijven vinden het lastig een goede BHV – koffer samen te stellen die past bij de .....

Lees meer

Onderhoud AED

Alleen al in Nederland krijgen wekelijks ruim 300 mensen een hartstilstand. Wanneer er geen hulp geboden wordt, overleeft slechts 10% dit.   Bij een hartstilstand vergroot reanimatie met een AED de overlevingskans met 70%   AED Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan .....

Lees meer